Senioren Langedijk

0

’Langedijk bouwt te weinig voor senioren’. Discussie over Knarrenhof symptoom van dieper liggend probleem op Langedijker woningmarkt

Piet Hoekstra 24 februari 2021

Uit het Noordhollands Dagblad – Arie Booy

De vergrijzing van de samenleving schrijdt gestaag voort, maar in de dorpen van Langedijk verloopt dit proces sneller dan in de rest van het land; heeft te maken met het wegtrekken van jongeren naar steden. „Over 20 jaar is bijna een derde van onze inwoners 65 jaar of ouder”, zegt André van der Starre van Senioren Dijk en Waard. „Dat betekent dat we nu in actie moeten komen om goede voorzieningen te treffen voor onze doelgroep.”

Fijn wonen voor senioren is een van de speerpunten van de raadsfractie waar Van der Starre leiding aan geeft. In de raadsvergadering werd dit keer fel gediscussieerd over het al dan niet bouwen van een Knarrenhof aan de Voorburggracht. Het getouwtrek over dit hof blijkt echter een symptoom van een dieper liggend probleem op de Langedijker woningmarkt: er wordt te weinig gebouwd voor senioren.

Van der Starre liet zich daarom horen in de politieke arena: „Ik volg de ontwikkelingen rond het Knarrenhof van Langedijk sinds 2018”, zegt hij. „Het is jammer dat er ook dit keer geen plek blijkt te zijn voor deze woonvorm voor senioren. Positief is wel dat wethouder Ad Jongenelen zich bereid toonde om met de groep op zoek te gaan naar geschikte locaties. Ik noem er alvast een: het oude gemeentehuis. Als dat gebouw tegen de vlakte gaat, ontstaat er mooi ruimte voor een Knarrenhof. Ideaal zo tegenover de Binding met al z’n voorzieningen.”

Daarnaast is er volgens de partij behoefte aan meer appartementen met een groot balkon. Of ’nultreden woningen’ waarbij alle vertrekken op de begane grond liggen. Dit soort woningen dichtbij voorzieningen worden volgens de Senioren echter niet gebouwd in Langedijk.

Sneller

Het is een gegeven van de demografie dat plattelandsgemeenten sneller vergrijzen dan stedelijke gebieden die aantrekkingskracht hebben op jongere inwoners. Voor een partij die opkomt voor ouderen is het echter ook een kans. De Senioren deden in 2018 voor het eerst mee aan de verkiezingen. En met succes; de fractie ging met Greet Hartog en André van der Starre van start. Begin dit jaar voegde Joke Visser zich bij hen. Visser is al elf jaar raadslid, maar voelde zich niet meer thuis bij de fractie Dorpsbelang; ze komt nu uit voor Senioren Dijk en Waard.

Visser ziet het als een taak van raadsleden om op het vinkentouw te zitten als de belangen van burgers in de knel komen: „Neem nu de discussie over een snelfietspad door Sint Pancras naar station Alkmaar-Noord. De indieners van drie petities hebben absoluut een punt. Als een wethouder vervolgens zegt ’we nemen het mee’, dan ligt het gevaar op de loer dat er niets mee gebeurt. Daarom heeft onze fractie ook een amendement ingediend. Schrap de zin ’Via de Gedempte Veert in Sint Pancras werken we aan een doorfietsroute richting station Alkmaar-Noord’. Zet daarvoor in de plaats: ’Via Sint Pancras zoeken we een mogelijkheid naar een doorfietsroute richting station Alkmaar- Noord’ en je hebt veel meer zekerheid”, zegt Joke Visser.

De pandemie die nu al een jaar huishoudt in ons land verontrust Greet Hartog: „Ik weet dat er veel eenzaamheid heerst onder ouderen in onze gemeente. Het is daarom van groot belang dat er in alle kernen van onze gemeente buurthuizen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun hobby’s uitoefenen. We streven daarom naar uitbreiding van het aantal buurthuizen. Beter vervoer naar de buurthuizen hoort daarbij. Overigens was de buurtbus ons eerste succes als politieke partij.”

Begin volgend jaar gaat Langedijk met Heerhugowaard verder. In laatstgenoemde gemeente zit al een vijfmans fractie van Senioren Dijk en Waard in de raad. „Onze partijnaam is reeds aangepast aan de nieuwe situatie”, zegt André van der Starre. „We zijn bezig met het opstellen van een gezamenlijk partijprogramma. Zo kun je vanaf dag één de belangen van senioren in Dijk en Waard behartigen.”

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!