Senioren Langedijk

0

Senioren Langedijk en de MAX Mobiel

Piet Hoekstra 10 december 2019

In 2016 is een aantal MAX Mobiel-en in een pilot ingezet in samenwerking met gemeenten en diverse zorgpartijen. Deze pilot is succesvol verlopen. Gebleken is dat de MAX Mobiel in de praktijk waarmaakt waar hij voor bedoeld is, namelijk de mobiliteit van oudere en minder valide mensen bevorderen. Door gebruik te maken van de MAX Mobiel kunnen zij onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij, en dit draagt bij aan hun gezondheid en hun welbevinden.

Wij als Senioren Langedijk zetten ons in voor het vervoer in onze gemeente. Succesvol is de buurtbus. Zowel ouderen als jongeren zien de bus als oplossing voor hun vervoer. Natuurlijk blijft het daar niet bij en kiezen wij voor de mogelijkheden van ander en minder kostbaar vervoer in alle dorpskernen. Streven is om structureel vervoer in te zetten maar ook te kijken naar oplossingen voor minder valide inwoners en ouderen.

Samen met de gemeente en o.m.Stichting Wonen Plus Welzijn kijken wij naar de mogelijkheden van de Max Mobiel. Samen kunnen we de mobiliteit vergroten en de kosten van de WMO voor individueel vervoer verminderen.

(een deel van de bovenstaande informatie is van de website maxmobiel en met hun toestemming overgenomen)

voor meer informatie: avdstarre@seniorenlangedijk.nl

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!