Senioren Langedijk

0

Wanneer gaat Lokaal Vervoer van start?

Tim Snijders 10 mei 2021

In het winternummer van WPW Magazine stond een bericht over een nieuw project, Lokaal Vervoer, dat WPW gaat uitvoeren in opdracht van de gemeenste Langedijk en met behulp van vrijwilligers. Waar komt dit project uit voort en wat houdt het in? Hierover gaan we in gesprek met André van der Starre.

André van der Starre, 73 jaar jong, woont met echtgenoot Greet Hartog, 75 jaar jong, in een gezellige woning in Zuid-Scharwoude, met uitzicht op de Kooger Kerk. André had tijdens zijn werkzame leven een klusbedrijf en had daarnaast nog diverse werkzaamheden zoals die van kleermaker. Greet heeft naast haar drukke wek als huisvrouw en moeder onder andere gewerkt als administratief medewerkster. Inmiddels zijn ze 10 jaar getrouwd en samen hebben ze vier zonen en vijf kleinkinderen. Greet heeft als hobby het maken van beelden, die ze maakt van klei. Rondkijken door de kamer en tuin zie je dat ze dat goed kan. Beide zijn ze raadslid voor Senioren Langedijk, waarvan André zowel oprichter als fractievoorzitter is. Deze partij is net omgevormd tot Senioren Dijk en Waard, vanwege het samengaan met Heerhugowaard. Greet beheert de administratie voor de afdeling Langedijk.

De Buurtbus

Het is in die hoedanigheid dat André, sociaal bewogen het idee bedacht voor de oprichting van de bekende Buurtbus, een vaste busverbinding die elk halfuur rijdt. Hiertoe diende hij in 2018 in de gemeenteraad een motie in, met als mede-indiener GroenLinks. De motie werd door alle partijen omarmd. De bedoeling was om de oudere en wat minder mobiele bewonder, maar ook jongeren, in de zes dorpen van Langedijk vervoer op maat te bieden tegen geringe kosten. In de uitvoering bleek dat de gemeente Langedijk en het vervoersbedrijf Connexxion alleen de dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk bediende, maar op een wijze die van de oorspronkelijke bedoeling afweek. In de uitvoering bleek dat de buurtbus alleen de dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk dient, vaste standplaatsen en een vaste route waardoor flexibiliteit niet mogelijk is. De Connexxion en commercieel bedrijf is werkte dit logischerwijze in de hand. Daar kwam bij dat in april 2020 door corona de buurtbus helaas niet meer kon rijden.

Lokaal vervoer

Omdat de buurtbus niet alle zes dorpen van Langedijk kon aandoen, in plaats van de genoemde drie, leidde dit tot het initiatief Lokaal Vervoer. Mede aangezet door André kwam WPW, de gemeente en nog enkele instanties tot overeenstemming over het Lokaal Vervoer, waarbij mensen in een (tijdelijk) kwetsbare positie vervoer op maat krijgen. Het vervoersgebied bestaat uit Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras en Koedijk en beslaat daarmee groter gebied dan dat van de Buurtbus. WPW zorgt voor de uitvoering en maakt voor het vervoer gebruik van een Renault Zoe. De auto is volledig elektrisch, dus ook aan het milieu en klimaat is gedacht. De auto zal gereden worden door vrijwilligers. De gemeente verstrekt subsidie voor het project. Als u behoefte heeft aan vervoer binnen de gemeente Langedijk, dan kunt u WPW bellen en een afspraak maken. U wordt dan opgehaald en naar het door u gewenste adres gebracht en zo nodig ook weer opgehaald. Voor een enkele reis betaald u een kleine vergoeding van 1 euro.

Enthousiaste vrijwilligers

Het project zou al zijn gestart als corona geen roet in het eten had gegooid. De vrijwillige chauffeurs kunnen mogen geen risico op besmetting lopen, maar ook niet vormen. Dus zowel voor hun als uw veiligheid wordt er nog niet gereden. Zodra de corona maatregelen het weer mogelijk maken gaat WPW van start met Lokaal Vervoer en brengen de enthousiaste vrijwilligers, waaronder ook André, u graag naar uw bestemming! Nog even volhouden dus.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!