Senioren Langedijk

Wie is wie

André van der Starre

Mijn naam is André van der Starre.
Lijsttrekker van de partij SeniorenLangedijk.
Winkelier geweest en ZZP-er
Vrijwilliger in Buitenzorg.
Bestuurslid van de KBO (katholieke bond ouderen)
Hobby’s, lekker varen met de boot door Friesland.

Zorg.

Zorgen om de zorg. Wij als SeniorenLangedijk maken ons zorgen om de zorg in Langedijk.In de zorg wordt erg bezuinigd, wij willen daarom geld uittrekken voor de werkzaamheden die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Door de zorg op maat makkelijker te maken om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Met hulp van huisaanpassingen, mantelzorgers en vrijwilligers. Thuiszorg indien deze als hulp niet voorhanden of toereikend is. Bij dit proces is de inschakeling van een wijkverpleegkundige onontbeerlijk. Deze heeft een goed en deskundig beeld  van de thuis situatie.

Jan Hoogeboom

Mijn naam is Jan Hoogeboom,
Geboren en getogen in Langedijk.
Vrijgezel.
Werkt bij WNK en zit in de cliëntenraad,
EHBO in Oudkarspel, lotus Schagen,
Langedijk verleden en Historische vereniging st. Pancras.

Veiligheid op straat.

De aanwezigheid van de Politie in Langedijk is de laatste jaren aanzienlijk terug gebracht. Er zijn wijkagenten maar zij tonen zich onvoldoende en zijn te weinig bekend bij de burgers. Het aantal BOA’s ( bijzondere opsporing ambtenaar ) moet wat ons betreft toenemen, zodat er meer gehandhaafd kan worden.

Ook moeten zij sneller optreden bij calamiteiten. Je zou ook kunnen denken aan apps waar de buurt en de wijkagenten samen werken. Bij het onderhoud van de wegen zijn de voetpaden en de trottoirs zijn het sluitstuk.

Voor rollators en kinderwagens moet voor de veiligheid verbetering in komen. Deze  stoepen zijn vaak niet geschikt om er over heen te lopen.

Greet Hartog

Mijn naam is Greet Hartog,
Gehuwd.
Woonachtig in Zuid Scharwoude.
Mijn hobby’s zijn beelden maken van klei en creatief bezig zijn.

Het belang van buurthuizen in Langedijk.

Ik vind het heel belangrijk dat er in heel Langedijk steunpunten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en actief hun hobby’s kunnen uitoefenen. In onze gemeente zijn gelukkig meerdere buurthuizen zoals de Geist, Het Behouden huis en de Anbouw.Deze huizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn niet meer weg te denken in ons dorp. Er wordt hier ontzettend veel gedaan voor jongeren en ouderen, zoals knutselen, gymnastiek, koken en kaarten. Daarnaast zijn er regelmatig workshops, evenementen en   voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ook in de buurthuizen gewoon een kopje koffie drinken en gezellig bijpraten.

In ons programma van SeniorenLangedijk zijn wij ook bezig met een beter vervoer, dus ook naar de dorpshuizen toe. Wij willen alle buurthuizen de mogelijkheden bieden om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen ontplooien.

Piet Hoekstra

Mijn naam is Piet Hoekstra
Gehuwd  en
woon in Oudkarspel,

Sinds oktober 2019 ben ik na de cursus Politiek Aktief betrokken bij Senioren Langedijk.
In oktober ben ik als burgerraadslid begonnen.

Senioren Langedijk wil in elke situatie en waar mogelijk de senioren in onze gemeente van dienst zijn. Daarnaast is onze zorg om in de gemeentelijke samenleving op te komen voor de belangen van een ieder.

Duidelijk speerpunt is het vervoer tussen de dorpskernen en ook het individuele vervoer naar arts of zorgcentra mogelijk binnenkort met de inzet van de MaxMobiel.

Mijn persoonlijke zorg is de verontrustende ontwikkeling van 5G waarbij wel degelijk ook de zorg voor ouderen in is betrokken. Wat doet het met de gezondheid?

Verder is de focus gericht op de energievraagstukken. Het klimaat is voor mij van belang als leefklimaat maar het sterke doemdenken wijs ik af. Met elkaar bouwen aan goede en betaalbare zorg, huisvesting en infrastructuur en andere ontwikkelingen in de gemeente ben ik een voorstander van. Hopelijk ontdekken we met elkaar dat het leefklimaat afhankelijk is van iedereen. De komende fusie met Heerhugowaard geeft mogelijkheden om diensten en taken op elkaar af te stemmen en zal dus voor nieuwe uitdagingen zorgen.

 

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!