Senioren Langedijk

Wie is wie

André van der Starre

Mijn naam is André van der Starre.
Lijsttrekker van de partij SeniorenLangedijk.
Winkelier geweest en ZZP-er
Vrijwilliger in Buitenzorg.
Bestuurslid van de KBO (katholieke bond ouderen)
Hobby’s, lekker varen met de boot door Friesland.

Zorg.

Zorgen om de zorg. Wij als SeniorenLangedijk maken ons zorgen om de zorg in Langedijk.In de zorg wordt erg bezuinigd, wij willen daarom geld uittrekken voor de werkzaamheden die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Door de zorg op maat makkelijker te maken om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Met hulp van huisaanpassingen, mantelzorgers en vrijwilligers. Thuiszorg indien deze als hulp niet voorhanden of toereikend is. Bij dit proces is de inschakeling van een wijkverpleegkundige onontbeerlijk. Deze heeft een goed en deskundig beeld  van de thuis situatie.

 

 

Ben Bovenkerk

Mijn naam is Ben Bovenkerk, ben 68 jaar oud,
getrouwd en heb 2 dochters en 4 kleinzonen.

Ik ben geen echte Langedijker, maar woon al sinds 1973 tot tevredenheid in Oudkarspel.

In mijn werkzame leven was ik subsidie- en financieel medewerker bij de gemeente Alkmaar en later WNK in Alkmaar. Na mijn pensionering was ik lid van het Dorpsplatform Oudkarspel. Vandaaruit ook lid van de WAC (Woon Advies Commissie) Langedijk, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Om de besluitvorming meer te beïnvloeden, ging ik in de plaatselijke politiek en zag in de nieuwe partij Senioren Langedijk de vertegenwoordiger van de belangen van met name de senioren. Die door hun grote aantal nu en vooral in de toekomst (65 plus van 18% naar 30% van alle Langedijkers in 2040 volgens het CBS) volop gezien en gehoord dienen te worden.

 

Het thema “Wonen” heeft  mijn bijzondere belangstelling. Ik verdeel dit thema in 2 onderdelen: Wonen door 1of 2 persoons- huishouden en Wonen met anderen gecombineerd met zorgverlening.

 

Wonen door 1 of 2 persoons- huishouden:

Er zijn te weinig levensloopgeschikte woningen (zijn woningen van 1 laag, toegankelijk voor rollator en rolstoel) in de nabijheid van voorzieningen. Het gaat hierbij om winkels, medische voorzieningen, bushaltes, wijkcentra.

Wij willen dat nieuwe gronduitgiftes in een omgeving met voorzieningen gereserveerd worden voor de bouw van levensloopgeschikte seniorenwoningen en 24 uurs- zorgwoningen. Deze laatste zijn groter zodat de zorgverlener optimaal zijn of haar werk kan doen.

Ik zou ook ruimte willen bieden aan groepen senioren die gezamenlijk willen bouwen (bijvoorbeeld in een hofje). Zij komen nu niet aan bod.

Wonen met anderen gecombineerd met zorgverlening:

Vooral de rijksoverheid verlangt van elke burger zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er zijn veel mogelijkheden hierop in te spelen. Zoals een levensloopbestendige of kleinere woning, door huisaanpassingen, door een beroep op partner, familie, buren of bekenden, door hulp van andere vrijwilligers, door meer (on) betaalde professionele hulp.

Maar als deze middelen niet voorhanden zijn of de zorg te zwaar wordt, dan rest alleen voor de zwaarste zorg het verpleeghuis.

Veel senioren die hulpbehoevend zijn, maar hiervoor niet in aanmerking komen, maar ook senioren die nog (min of meer) gezond zelfstandig thuis wonen maken zich zorgen hoe hun woontoekomst eruit ziet. Mijn partij wil in elk van onze dorpen de oprichting van tenminste 1 (kleinschalig) woon- zorgvoorziening bevorderen. Dat kan door hier grond voor te reserveren, de regelgeving te vergemakkelijken, snellere procedures en door te bemiddelen tussen zorginstelling en ontwikkelaar.

Voor een woontoekomst zonder angst of onzekerheid in ons mooie Langedijk!

 

Jan Hoogeboom

Mijn naam is Jan Hoogeboom,
Geboren en getogen in Langedijk.
Vrijgezel.
Werkt bij WNK en zit in de cliëntenraad,
EHBO in Oudkarspel, lotus Schagen,
Langedijk verleden en Historische vereniging st. Pancras.

 

Veiligheid op straat.

De aanwezigheid van de Politie in Langedijk is de laatste jaren aanzienlijk terug gebracht. Er zijn wijkagenten maar zij tonen zich onvoldoende en zijn te weinig bekend bij de burgers. Het aantal BOA’s ( bijzondere opsporing ambtenaar ) moet wat ons betreft toenemen, zodat er meer gehandhaafd kan worden.

Ook moeten zij sneller optreden bij calamiteiten. Je zou ook kunnen denken aan apps waar de buurt en de wijkagenten samen werken. Bij het onderhoud van de wegen zijn de voetpaden en de trottoirs zijn het sluitstuk.

Voor rollators en kinderwagens moet voor de veiligheid verbetering in komen. Deze  stoepen zijn vaak niet geschikt om er over heen te lopen.

 

 

Greet Hartog

Mijn naam is Greet Hartog,
Gehuwd.
Woonachtig in Zuid Scharwoude.
Mijn hobby’s zijn beelden maken van klei en creatief bezig zijn.

 

Het belang van buurthuizen in Langedijk.

Ik vind het heel belangrijk dat er in heel Langedijk steunpunten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en actief hun hobby’s kunnen uitoefenen. In onze gemeente zijn gelukkig meerdere buurthuizen zoals de Geist, Het Behouden huis en de Anbouw.Deze huizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn niet meer weg te denken in ons dorp. Er wordt hier ontzettend veel gedaan voor jongeren en ouderen, zoals knutselen, gymnastiek, koken en kaarten. Daarnaast zijn er regelmatig workshops, evenementen en   voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ook in de buurthuizen gewoon een kopje koffie drinken en gezellig bijpraten.

In ons programma van SeniorenLangedijk zijn wij ook bezig met een beter vervoer, dus ook naar de dorpshuizen toe. Wij willen alle buurthuizen de mogelijkheden bieden om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen ontplooien.

 

 

 

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!