Senioren Langedijk

Wie is wie

André van der Starre

Mijn naam is André van der Starre.
Lijsttrekker van de partij SeniorenLangedijk.
Winkelier geweest en ZZP-er
Vrijwilliger in Buitenzorg.
Bestuurslid van de KBO (katholieke bond ouderen)
Hobby’s, lekker varen met de boot door Friesland.

Zorg.

Zorgen om de zorg. Wij als SeniorenLangedijk maken ons zorgen om de zorg in Langedijk.In de zorg wordt erg bezuinigd, wij willen daarom geld uittrekken voor de werkzaamheden die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Door de zorg op maat makkelijker te maken om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Met hulp van huisaanpassingen, mantelzorgers en vrijwilligers. Thuiszorg indien deze als hulp niet voorhanden of toereikend is. Bij dit proces is de inschakeling van een wijkverpleegkundige onontbeerlijk. Deze heeft een goed en deskundig beeld  van de thuis situatie.

Jan Hoogeboom

Mijn naam is Jan Hoogeboom,
Geboren en getogen in Langedijk.
Vrijgezel.
Werkt bij WNK en zit in de cliëntenraad,
EHBO in Oudkarspel, lotus Schagen,
Langedijk verleden en Historische vereniging st. Pancras.

Veiligheid op straat.

De aanwezigheid van de Politie in Langedijk is de laatste jaren aanzienlijk terug gebracht. Er zijn wijkagenten maar zij tonen zich onvoldoende en zijn te weinig bekend bij de burgers. Het aantal BOA’s ( bijzondere opsporing ambtenaar ) moet wat ons betreft toenemen, zodat er meer gehandhaafd kan worden.

Ook moeten zij sneller optreden bij calamiteiten. Je zou ook kunnen denken aan apps waar de buurt en de wijkagenten samen werken. Bij het onderhoud van de wegen zijn de voetpaden en de trottoirs zijn het sluitstuk.

Voor rollators en kinderwagens moet voor de veiligheid verbetering in komen. Deze  stoepen zijn vaak niet geschikt om er over heen te lopen.

Greet Hartog

Mijn naam is Greet Hartog,
Gehuwd.
Woonachtig in Zuid Scharwoude.
Mijn hobby’s zijn beelden maken van klei en creatief bezig zijn.

Het belang van buurthuizen in Langedijk.

Ik vind het heel belangrijk dat er in heel Langedijk steunpunten zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en actief hun hobby’s kunnen uitoefenen. In onze gemeente zijn gelukkig meerdere buurthuizen zoals de Geist, Het Behouden huis en de Anbouw.Deze huizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn niet meer weg te denken in ons dorp. Er wordt hier ontzettend veel gedaan voor jongeren en ouderen, zoals knutselen, gymnastiek, koken en kaarten. Daarnaast zijn er regelmatig workshops, evenementen en   voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ook in de buurthuizen gewoon een kopje koffie drinken en gezellig bijpraten.

In ons programma van SeniorenLangedijk zijn wij ook bezig met een beter vervoer, dus ook naar de dorpshuizen toe. Wij willen alle buurthuizen de mogelijkheden bieden om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen ontplooien.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!